domingo, 19 de septiembre de 2021

Actividades prácticas na materia de bioloxía e xeoloxía CURSO 2021- 2022

A que estás esperando? Elixe e actívate!

Criterios de cualificación para as ACTIVIDADES PRÁCTICAS dende a materia de bioloxía e xeoloxía: 
Para puntuar ata un máximo de tres puntos e poder sumalos á proba escrita (máximo 7 puntos). 
Podes elexir as actividades que farás, para poder sumalas ás puntuacións de cada control escrito:
 • Animacións "Un minuto de Ciencia"-----------------máx.2 puntos
 • Vídeos------------------------------------------------ máx. 2 puntos
 • Vídeos para Tik-Tok----------------------------------máx. 2 puntos
 • Presentacións Google drive ou power point---------máx.2 puntos
 • Actividades interactivas en Educaplay---------------máx. 2 puntos
 • Infografías------------------------------------------- máx. 2 puntos
 • Murales interactivos--------------------------------- máx. 2 puntos
 • Art Ciencia Activa------------------------------------ máx. 2 puntos
 • Entrada no blog------------------------------------- máx. 1 punto
 • Podcast----------------------------------------------- máx. 1 punto
 • Actitude e caderno----------------------------------- máx. 1 punto
 • Comentarios (max. catro)---------------------------máx. 0,25 puntos
 • Exposicións orais e explicacións dos traballos -----suman 1 punto 
 Lembra que os vosos traballos se compartirán nas redes do Proxecto Ciencia Activa, síntete orgulloso do teu traballo!
 Empreguemos as redes sociais con fíns educativos!

1ª AVALIACIÓN:
Primeiros controis escritos+ traballos prácticos--------18 ao 22 OUTUBRO
Segundos controis escritos+ traballos prácticos-------10 ao 16 DECEMBRO

Lembrade preguntar calquer dúbida que poda xurdir!!

viernes, 4 de junio de 2021

Reimaxina, recrea, restaura

 Este ano 2021 o Día do Medioambiente adícase á conservación dos ecosistemas.

A perda dos ecosistemas está a privar ao mundo de sumidoiros de carbono, como os bosques e as turberas, nun momento en que a humanidade xa non pode permitirllo. 

As emisións globais de gases de efecto invernadoiro aumentaron durante tres anos consecutivos e o planeta está a un paso dun cambio climático potencialmente catastrófico. 

Fai click na imaxe e consulta a importancia de restaurar os ecosistemas e o que podes facer ti:


 A aparición da COVID-19 tamén demostrou o desastrosas que poden ser as consecuencias da perda de ecosistemas. Ao reducir a área de hábitat natural para os animais, creamos as condicións ideais para que os patógenos, incluídos os coronavirus, propáguense. 

Ante este gran problema, o Día Mundial do Medio Ambiente céntrase na restauración de ecosistemas co lema " Reimagina, recrea, restaura"

 Restaurar os ecosistemas significa previr, deter e reverter este dano, pasar de explotar a natureza para curala. Para iso, e precisamente neste día, arrincará o Decenio das Nacións Unidas sobre a Restauración de Ecosistemas (2021-2030), unha misión global para revivir miles de millóns de hectáreas, desde bosques ata terras de cultivo, desde a cima das montañas ata as profundidades do mar. Só con ecosistemas saudables podemos mellorar os medios de vida das persoas, contrarrestar o cambio climático e deter o colapso da biodiversidade.

No colexio Padre Feijoo- Zorelle conmemórase esta data en tódolos niveis educativos. En como resumo da actitude de respecto que debemos ter todos compartimos unhas mensaxes no seguinte vídeo:jueves, 11 de febrero de 2021

11 de febreiro- Día da Muller e a Nena na Ciencia

Un bo xeito de celebrar o Día da Muller e a Nena na Ciencia e coñecendo algunhas das científicas relevantes da historia da man dos traballos da tarefa Un minuto de ciencia! encuadrada no Prxecto Ciencia Activa do colexio. Así podemos ver nun minuto que foi L. margulis por Cristina perea, Margarita Salas por Uxía Nogueiras, Marie Curie ou Valentina Tereshkova a primeira muller en viaxar ao espacio, por outras alumnas do colexio elaborados o pasado curso. 
Así como coñecer: QUE É O EFECTO MATILDA? grazas a Valeria Zapata.

QUE É O EFECTO MATILDA?


miércoles, 17 de junio de 2020

ÚLTIMA SESIÓN 3ºESO, 4ºESO e 1º BAC

SEMANA XII
ÚLTIMA SESIÓN
Dende o 16 de marzo que non voltamos ao colexio, estes meses tivemos clases telemáticas que supuxeron un esforzo de todos nós, familias, profesorado e alumnado co fin de adaptarnos a este ensino non presencial.
As calificacións na materia de Bioloxía e Xeoloxía serán a media aritmética das 1ª e 2ª avaliacións e tendo en conta o traballo telemático de xeito positivo de terse levado a cabo neste terceiro trimestre.

 • O alumnado que suspenda a materia na convocatoria ordinaria, terá que facer un exame presencial a primeiros de setembro só dos contidos da 1ª e 2ª avaliación, que foron tratados e avaliados de xeito presencial neste curso 2019- 2020 tan extraordinario.

Meus mellores desexos dun feliz verano para alumnado e familias! 
Bó verán!


martes, 16 de junio de 2020

Test online 1ºBAC SESIÓN 38

SEMANA XIII
Sesión 38
Nesta sesión podedes facer un breve test para valorar a situación escolar que levamos a cabo dende o 16 de marzo ata o 19 de xuño. Unha situación que tivemos que afrontar alumnado, profesorado e familias, con esforzo e adaptándonos ao estado de alarma pola  COVID19.
                          TEST ONLINE

Valoración con test online 4ºESO SESIÓN 35

SEMANA XIII
Sesión 35
Nesta sesión podedes facer un breve test para valorar a situación escolar que levamos a cabo dende o 16 de marzo ata o 19 de xuño. Unha situación que tivemos que afrontar alumnado, profesorado e familias, con esforzo e adaptándonos ao estado de alarma pola  COVID19.
                          TEST ONLINE

lunes, 15 de junio de 2020